top of page

Modell av maskinen i dampskipet COMET (1812)

img_1875-w.jpg

Dampskipet COMET blir i dampskipshistorien betraktet som det første europeiske dampskipet med komersiell suksess som pasasjerskip.

524px-ps_comet_replica 1.jpg

COMET var imidlertid ikke historiens første teknisk brukbare dampbåt.I Europa ble det fra 1700-tallet gjort forsøk på å konstruere dampdrevne fartøyer. Samtidig, i USA, og delvis drevet av folk fra de samme miljøene som i Europa, ble det arbeidet med problemet.


En liten 56 fot lang slepebåt, CARLOTTE DUNDAS, bygget i Grangemouth i 1801, blir gjerne regnet som den første praktisk brukbare dampbåten. Den var bygget for å slepe prammer på engelske kanaler og beviste i praksis at den kunne ersttte hestene som trakk prammene på kaalene.

charlotte_dundas_drawing_bowie.jpg

Den som imidlertid for første gang gjorde suksess med et dampskip var amerikaneren Robert Fulton, som i 1807 etablerte regulær pasasjertrafikk på Hudsomelven mellom New York og Albany. Fultons første hjulbåt er i ettertid kjent som CLERMONT, me het fraførst av THE NORTH RIVER STEAMBOAT.

Dette bildet viser en replika av båten. Denne replikaen ble laget i 1907. (Red. anm.))
 

charlotte_dundas_drawing_symington.jpg
800px-clermont_replica-w.jpg

Hjuldampskipet COMET ble bygget i 1811/12 i Glaskow på oppdrag fra Henry Bell. Skroget var bygget i tre og var 51 fot langt. Comet gikk fra august 1812 i pasasjertrafikk på Clyde, mellom Glasgow og Greenock, senere på Firth of Forth, til hun grunnstøtte og ble vrak i 1820. Etter forliset ble dampmaskinen berget og tatt vare på.

img_1877-w.jpg

COMET's maskin var bygget av John Robertson i Glasgow. Den var ikke konstruert spesielt som skipsmaskin og kan nærmest sammenliknes med Watt's "Bell-crank"-maskiner - små enkle industridampmaskiner. Maskinen hadde en vertikal sylinder med diameter 12,5 tommer og 16 tommer slaglengde, plasset over veivakselen. Stempelstangen var koblet til et tverrstykke som igjen beveget to armer ("halv-balancer" - Bell-crank) via to sidestenger.Disse var koblet til en sentral veivstang som overførte kraften til veivakselen.


Veivakselen var utstyrt med et svinghjul på 6 fot i diameter og et løst eksenter for drift av sleiden. Maskinen hadde vanlig plansleide og kunne ved hjelp av det løse eksenteret reverseres. Sidearmene drev også luftpumpen som var integrert i maskinstativet sammen med kondensatoren. Maskinen var på ca 4 hk nominelt og drev skipet via fire - to på hver side - skovlhjul med faste skovler. Hastigheten sies å ha vært 6-7 knop.

Flere fohold gjorde det interessant å bygge en modell av COMET's maskin. Den er som nevnt knyttet til ett av historiens første dampskip, den er rimeig godt dokumentert og ikke minst finnes den på Science Museum i London som ett av de meget få eksisterende eksempler på tidlig skipsmaskinbygging. Den illustrerer også dampmaskinteknologiens "state of the art" omkrin 1800.

img_1871-w.jpg
img_1872-w.jpg
img_1876-w.jpg
img_1878-w.jpg

Modellen er bygget i målestokk 1:12 (1 fot=1 tomme) og er 100% bygget fra scratch. Det er hovedsakelig benyttet messing som byggemateriale. Jeg fikk tegninger, antagelig oppmålingstegning av museets maskin, fra Science Museum i London, sammen med en del fotografier av maskindetaljer. Det finnes viere en målsatt arbeidstegning til en liten modell. Jeg brukte ikke den til annet enn referanse.

Oslo 16.2.2011   Hans Breder

img_1880-w.jpg
img_1887-w.jpg
img_1881-w.jpg
bottom of page