top of page

Bli Medlem

Medlemskap i foreningen er åpen for alle, og har som mål å forene de som har interesse av å bygge modeller av mekaniske innretninger så som lokomotiver, dampmaskiner, andre motortyper, verktøyutstyr (for å hjelpe til å lage modeller) o.l. Gjennom medlemskap kan hver av oss i foreningen benytter hverandres kunnskaper til alles beste. Om du mener du ikke kan bidra med noe er det sikkert at du vil kunne motta og nyttiggjør en del av informasjon som er tilgjengelig. Informasjon til og fra medlemmene ordnes stort set via Internettet, da tidligere erfaring viser at bruk av vanlig brev kommunikasjon ikke er tilstrekkelig. For de som ikke har mailadresse på internett, sender vi ut info via SMS. Foreningen deltar aktivt på Norsk Teknisk Museum 2 ganger i året og bygger jernbane på Sørumsand på Tertittens tomt. Her blir det 5" og 7 1/4" sporvidder.  Mer informasjon fås ved å stille brev til foreningen via vår "postkasse" funksjon. 

Praktisk sett, om du ønsker å være medlem bør du sende følgende kontaktinformasjon til foreningens kasserer: Paal Fredrik Borsheim mail: paal.fredrik.borsheim@gmail.com 

- Fornavn og etternavn
- Postadressen
- Telefonnummer(e) - både privat, på jobb (om det er aktuelt) samt din mobilnummer, om du har en.
- e-mail adresse (r)
- Interessefelt (ikke så nødvendig i første omgang, men allikevel ønskelig).

Du vil dermed få en anmodning om kontingentinnbetaling (for tiden kr.300,- pr.år) og du vil bli innskrevet som medlem i medlemskartoteken vår. Dette betyr at du kan bl.an. gå inn på forumet på nettsidene våre og delta aktivt i diskusjonene der. Du vil også bli løpende orientert om andre medlemsaktiviteter. Det vil også bli sendt ut et medlemsblad, Lurendreieren (Norges beste medlemsblad!) til alle, som vil inkludere informasjon om alt som har skjedd den siste tiden samt hva som er planlagt  for fremtiden. Denne sendes ut 3 ganger om året. Vårt årsmøte holdes normalt på Norsk Teknisk Museum i februar hvert år.

Så velkommen skal du være!

Bli medlem bilde.png
Bli medlem bilde 2.png
bottom of page