top of page

Måleutstyr og målemetoder

De fleste av oss er opptatt av og bygger modeller av maskiner, utstyr og farkoster som ofte er svært gamle. Fasinasjonen av detaljene og det å drifte dem med gamle metoder er nok én av faktorene som driver oss. Det er derfor interessant å lete bakover til kilder av utstyr som var medvirkende til den tidens suksesser. Bruk av måleutstyr og metoder for anvendelse av dem er et eget interessant tema. Jeg har fått låne en svært gammel håndbok som heter "Håndbok i maskinarbeid". Den er skrevet av Peder Lobben. Førsteutgaven ble utgitt i 1936 og den jeg låner ble utgitt i 1948. Boken er på 535 sider og dette er bare første bind. Dagens variant er nok den tyske Dubbel, som er to bind på tilsamme 2020 sider. Jeg har skannet sidene som altså omhandler måleutstyr og flettet dem sammen til ett dokument.

Bilder kommer snart....

bottom of page