top of page

Echte Dampf Hallentreff - Karlsruhe 2014

Karlsruhe 2014 - brosjyre.jpg

En ivrig gruppe fra NMDF dro til Tyskland i januar for å besøke messen i Karlsruhe, sørvest i Tyskland. Vi tok fly til Frankfurt, og så en trang taksitur til Karlsruhe (vi var en person mer enn taksien var beregnet for). Vi ankom torsdag kveld og fr4edag morgen bar det avsted til messen. Det ble funnet ut av noen at en rask tur på 20 minutter var det som måtte til for å nå messeområdet. Vi var i nærheten etter en marsj på 1 ½ time, så noen måtte ha misforstått totalt kart og terreng.. Når vi dro hjem fredagen tok vi trikken. De fleste av oss kjøpte billetter for både fredag og lørdag samtidig for å unngå køene på lørdagen. Fredag var det ikke så mange mennesker å se og det var en fornøyelse å gå kunne gå rundt for å se på alt uten enmenneskeflom rundt seg. Lørdagen var det mange flere, og de som ikke hadde kjøpt billett allerede på fredagen måtte stille seg i en lang kø for å ordne dette.

Den ene hallen var et eneste stort jernbaneanlegg med både 5", 5" og 7 ¼" kombinert, og 7 ¼" skinner over hele området. 7 ¼" skinnegangen var lagt som en sløyfe rundt hele anlegget og det hele var pyntet med grantrær slik at man kjørt gjennom en skog når man reiste med toget. Innenfor denne ytre ringen med 7 ¼"skinner var en kombinert 5" og 7 ¼" runde med mye stallplass for lok og vogner. Innenfor denne igjen var det lagt 5" sporvidde skinner og med tilsvarende stallplass. 5" og 7 14" lok kjørte kontinuerlig rundt på det innerste området, ofte med mange vogner og en eller to passasjerer. Det var også noen få deltagere fra Storbritannia med sine typiske lok og vogner. På den ytre 7 ¼" bane kjørte 2 lok med vognsett hele tiden hvor passasjerer kunne sitte på. Vognene litt over 2 meter lang og kunne holde opp til 4 passasjerer hver, både barn og voksne. Man måtte løse billett for å kjøre med disse. Den ene togsett hadde 16 vogner og med et fullastet tog måtte vekten ha vært omtrent 3 ½ tonn pluss vekten av vognene. Lokomotivet som trakk dette enormt togsett var en 6 koplet versjon av et smalsporet tysk lok. Originalen kom nok fra en 75cm bane, slik at loket var i 1:4 skala. En modell av en av Tertittens lok ville være omtrent på samme størrelse. Det andre lok, som trakk 12 vogner, var en 1:4 modell av Waldenburg, det sveitsiske lok fra banen med samme navn. Originalloket befinner seg i dag på transportmuseet i Luzern, Sveits. Denne banen (som fortsatt eksisterer) er også 75 cm. Togvekten dette loket trakk var nok omkring 3 tonn totalt.  Ved siden av jernbaner, lok, vogner o.l. var det mange andre modeller å beskue. Se videre på bildene fra messen.

Karlsruhe - 3.jpg

Her er bildet av Waldenburg loket i 7 1/4" skala.  Dette trakk et togsett på 12 vogner og med en estimert togvekt på ca. 3 tonn.  Et slikt lok sville ta seg fint ut på Langhusbanen, eller i Borås. Loket ved siden av som man såvidt ser er en 6 koplet versjonav en tysk smalspor lok fra en 75 cm.bane.  Dette Loket er dermed 1:4 skala.  En modell av en av Tertittens lok i samme skala ville være like stor og veier like mye, dvs ca.450 kg.

Karlsruhe - 2.jpg

Dette loket og spesialvogn ruslte rundt på det kombineret 5" og 7 1/4" baneanlegg hele tiden.  Det interssante er at vognen kan endres raskt til å være en vanlig passasjervogn ved å brette opp sidekantene og legge en sete over.  Bildet nedenfor her viser dette. 

Karlsruhe - 19.jpg

Og her er vognen vbildet med et sete istedenfor invalidevogn.  Det tok vel etminutt for å endre opplegget. 

Karlsruhe - 12.jpg

Kopplingene som ble benyttet mellom passasjervognene på messen var av en veldig enkel men effektiv type, og her en avbildet.  Samme type bør kanskje benyttes til Langhusbanen.

Og her følger en del andre bilder fra damptreffet av lokomotiver, modellerog diverse.

Karlsruhe - 14.jpg
Karlsruhe - 10.jpg

5" Gruvelok med vogner (batteridrevet)Amerikansk Modell av et vertikalkjele lok i 7 1/4" skala  (amerikansk forbilde fra et tømmeranlegg)  

bottom of page