top of page

Bingsfoss - klubblok i 7 1/4" skala

Her er en liten beskrivelse av klubblok prosjektet "Bingsfoss".  Bingsfoss er et av lokene til Aurskog-Hølandsbane og som har dermed en sporvidde på 750mm.  Denne igjen betyr at modellen blir 1:4 i forhold til originalen.  Det var i første omgang planer om å lage dette lok som et batteridrevet lok, men etter en del diskusjoner og tankeprosesser rundt de vanlige kjøringene våre på Jernbanemuseet og andre steder ute, samt en del informasjon fra en modellklubb i England, fant prosjektinitiativtagerne ut at en bensinmotordrevet lok med en hydrostatisk drivenhet ville være det mest effektiv og fornuftig.  Det vill dermed bli en "instant" lok, men minus alle problemer rundt batterivedlikehold, samt at et slikt lok ville kunne kjøre i det uendelig såfremt det hadde bensin nok.

Rammeverket var allerede påbegynt hvor alle deler var blitt utskåret av Sverre Aaser før beslutningen om at det skulle danne grunnlaget for et klubblok ble foretatt  Andre deler, så som rammer for akselboks er blitt laserskjært og vil bli ferdigsveiset innen kort tid.  Motoren, en Honda GX160 (5.5HP)med elektrisk start og en hydrostat enhet (4HK) fra Eaton som skal kombineres med motoren, samt nødvendige kjedehjul, kjeder, tannremskiver o.s.v. er blitt innkjøpt.  Vi har store forhåpninger om å få rammeverket med hjul og drivenhetene satt sammen i løpet av året slik at det kan testes ut.  Det viser seg også at kostnaden for bygging av dette lok blir mye mindre enn først antatt, ca.kr.12.000,-

Her er et bilde av originalloket samt skisser av hvordan loket "vårt" vil se ut.  En liten ting som de fleste ikke vil legge merke til umiddelbart er at vi har måttet øke høyden av motorkasse/førehytte for å få plass til Hondamotoren, men dette har etter vår mening ikke forringet lokets utseende, og vi synes det er blitt litt bedre formmessig. 

En bedre beskrivelse av dette loket samt tegninger vil bli lagt inn i denne beskrivelse litt senere,
og i løpet av våren (2010).

nmdf - bingsfoss3.jpg
nmdf - bingsfoss2.jpg
nmdf - bingsfoss original.jpg

og her er Bingsfoss i original utgave - 1:1 på Sørumsand

bottom of page